Způsoby zapojení IP kamerových systémů s POE

PROFI IP kamerový systém PATRONUM® s POE rekordérem

Toto řešení IP kamerového systému je vhodné zejména tam, kde není problém natáhnout kabely od každé kamery až k samotnému rekordéru. Díky tomu odpadá další konfigurace komunikace IP kamer rekordéru. Pouhým propojením IP kamery a rekordéru UTP vedením (max 100m na kameru) zajistíte, že se všechny komponenty společně synchronizují a domluví na spolupráci. Obraz i zvuk a napájení přenáší tedy pouze jeden UTP kabel. Celá instalace se tedy "smrskne" na přípravu vhodného vedení. Pro on-line dohled stačí rekordér připojit k internetu pomocí WAN, který je na zadní straně rekordéru a to je vše.

Naše systémy jsou vybaveny rekordéry, které umožňují připojení většího počtu kamer, než kolik je zahrnuto v základním balení. Je možné přidávat další kamery připojením k dostupným POE portům na rekordéru (v případě systémů označených jako PLUS). Tím ale nekončíme! Rekordéry podporují i připojení IP kamer, které se nachází na různých IP adresách a nejsou fyzicky spojeny s rekordérem. To umožňuje sestavit rozsáhlý kamerový systém, kde některé kamery jsou přímo spojeny s rekordérem, zatímco jiné mohou být umístěny v odlišné budově v rámci stejné LAN sítě jako rekordér nebo dokonce na jiné lokaci dostupné přes IP adresu (ať už lokální nebo veřejnou). Nabídka konfigurace je tedy extrémně široká a flexibilní.

PROFI IP kamerový systém PATRONUM® s POE Swtichem

Instalace tohoto IP kamerového systému může být o něco komplikovanější a vyžadovat detailnější nastavení, ale je to proces, který je zcela v rámci vašich schopností. Jak je ukázáno na přiloženém obrázku, jednou z možností je propojení rekordéru a internetového připojení přes switch. Existuje však alternativa, kdy můžete switch i rekordér zapojit přímo do domácího routeru (LAN), což eliminuje potřebu tažení kabelu mezi rekordérem a switchem, a umožňuje vám využít stávající kabeláže. Tento způsob připojení má tu výhodu, že data z IP kamer můžete shromažďovat skrze více větví a switchů, organizovat je do tzv. hvězdicové topologie. Když jsou všechny IP kamery a rekordér umístěny ve stejné LAN síti, výrazně to snižuje potřebu dlouhých kabelů.

Existuje mnoho dalších možností, jak lze tyto IP kamerové systém zapojit, zkrátka pokud rekordér IP kamery vyhledá ve stejné LAN, nebo mů IP dresy nastavíte ručně je zcela jedno, kde se kamery nacházejí. Při dostatečné rychlosti připojení je tedy možné mít kamery například na jiném kontinentu než je rekordér.

Další výhodou je také možnost použití bezdrátového přenosu dat s IP kamer na větší vzdálenosti díky bezdrátovým spojům.