AHD vs. IP: Akú technológiu vybrať?

IP (Internet Protocol) a AHD (Analog High Definition) sú dva rôzne typy technológií pre kamerové systémy. IP kamery sú digitálne kamery, ktoré prenášajú video a audio signál pomocou sieťového kábla alebo bezdrôtového pripojenia. AHD kamery sú analógové kamery, ktoré využívajú koaxiálny kábel na prenos signálu.

Tu sú niektoré hlavné rozdiely medzi IP a AHD kamerami:

 • Kvalita obrazu: IP kamery majú zvyčajne lepšiu kvalitu obrazu ako AHD kamery, pretože digitálny signál umožňuje vyššiu kvalitu a ostrosť obrazu.
 • Prenos signálu: IP kamery využívajú sieťový kábel alebo bezdrôtové pripojenie na prenos signálu, zatiaľ čo AHD kamery využívajú koaxiálny kábel.
 • Vzdialený prístup: IP kamery umožňujú ľahký vzdialený prístup pomocou internetového pripojenia, zatiaľ čo u AHD kamier je nutné použiť ďalšie zariadenia, ako je napríklad XVR nahrávacie zariadenie (Digital Video Recorder), pre pripojenie k internetu a vzdialený prístup.
 • Cenová hladina: AHD kamery sú obvykle lacnejšie ako IP kamery, ale to závisí od konkrétnych modelov a funkcií.

Zvolenie jednej z technológií závisí na konkrétnych požiadavkách a potrebách užívateľa. IP kamery sú všeobecne vhodné pre väčšie a komplexnejšie systémy, ktoré vyžadujú vysokú kvalitu obrazu a ľahký vzdialený prístup. AHD kamery sú vhodné pre menšie a jednoduchšie systémy, ktoré nevyžadujú tak vysokú kvalitu obrazu a ľahký vzdialený prístup.

Základné porovnanie technológií kamerových systémov:

Analógové kamerové systémy (AHD, TVI, CVI)

IP kamerové systémy

Ide o najnovšiu technológiu kamerových systémov na svete. Je unikátnou analógovou technológiou pre prenos obrazu po koaxiálnom kábli (do 500m) alebo po UTP kábli s pomocou  UTP prevodníkov (rovnako ako starý analóg). Jedná sa o priameho nástupcu analógových systémov, iba s rozdielom vo vysokom rozlíšenie od 1.0 Mpx (HD - 1280x720px) až po novinkové 8.0Mpx (3840x2160px). Relatívne mladá technológia využívajúca počítačovú (digitálnu) LAN sieť na prenos obrazu. Vyznačuje sa predovšetkým veľkým rozlíšením obrazu, ktoré sa bežne pohybuje od 1.0Mpx (HD - 1280x720px) až po 8.0Mpx (4K - 3840x2160px). Nevýhodou tejto technológie je pomerne vyššia obstarávacia cena.

Výhody:
 • rozlíšenie do 8.0Mpx (4K)
 • nižšie obstarávacie náklady
 • zapojenie a vedenie ako bežný Analóg
 • jednoduchá infraštruktúra a montáž svojpomocne
 • pasívny prenos signálu na 500 m
 • analóg možno nahradiť bez zmeny koaxiálneho vedenia

Výhody:
 • rozlíšenie až 8.0Mpx
 • kamera je autonómne zariadenie
 • AI inteligentné funkcie (detekcia osôb, automobilu...)
 • digitálny prenos bez rušenia obrazu
 • metalické, optické a bezdrôtové spoje
 • PoE napájanie (dáta+napájanie jedným káblom)
 • nekonečná variabilita rozvodov (10 kamier po 1 kábli)
 • možnosť využiť existujúce dátové LAN rozvody
 • pri použití PoE NVR nahrávacích zariadení ľahké Plug & Play zapojenie

Nevýhody:
 • nižšia FPS
 • vzdialenosť prenosu je obmedzená dĺžkou kábla
 • možnosť rušenia obrazu indukciou a zemnou slučkou

Nevýhody:
 • vyššie obstarávacie náklady
 • pri zložitejších systémoch potrebujete aspoň základnú znalosť štruktúry LAN

Orientačná cena 4 kamerového systému:
7 000–15 000 Sk

Orientačná cena 4 kamerového systému:
13 000–25 000 Sk

Zhrnutie:
AHD kamerové systémy odporúčame pre jednoduchšie inštalácie, ako sú rodinné domy, chaty a menšie firmy, kde je možné ľahko realizovať prepojenie kamier a rekordéra pomocou káblov a nie je tu požiadavka na prípadné bezdrôtové rozvody a zložitejšiu infraštruktúru.

Zhrnutie:
IP kamerové systémy odporúčame tam, kde je potenciál rozširovania počtu kamier – monitoring rozsiahlejších komplexov viacerých budov, ako sú výrobne, haly, sklady, logistické areály, atp. To však neznamená, že použitie IP kamerových systémov je nevhodné napríklad pre rodinný dom, kde je požiadavka na monitoring domu s oddelenými garážami, záhradným domčekom atp. Tu je napríklad IP viac na mieste ako AHD.

Analógové kamerové systémy (AHD)

Analógové kamerové systémy, ktoré boli priekopníkmi v oblasti dohľadu a zabezpečenia, začali svoj vývoj v 50. rokoch 20. storočia. Využívajúce analógovú technológiu na prenos obrazu a zvuku, našli tieto systémy uplatnenie prevažne v priemyselných a obchodných prostrediach. Od svojho vzniku v päťdesiatych rokoch minulého storočia si počas šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov vydobyli čoraz väčšiu popularitu. Pôvodne veľmi drahé a komplexné na inštaláciu, boli analógové kamerové systémy dostupné predovšetkým pre veľké korporácie a štátne inštitúcie.

Osemdesiate roky priniesli technologický pokrok, ktorý umožnil vylepšenie analógových systémov vďaka zavádzaniu kamier s lepším rozlíšením a obrazovou kvalitou a vznik nových nahrávacích zariadení schopných uchovávať väčšie objemy dát na kompaktnejších médiách.

Deväťdesiate roky sa niesli v znamení ďalšieho rozšírenia analógových systémov, ktoré sa stali cenovo dostupnejšie a začali prenikať do menších podnikov a domácností, hlavne vďaka poklesu výrobných a inštalačných nákladov.

Aj keď analógové systémy sú v dnešnej dobe stále využívané, najmä v aplikáciách, kde nie je vyžadovaná zložitá infaštruktúra, ako sú rodinné domy, chaty a menšie priestory, postupne ustupujú do pozadia s príchodom digitálnych IP technológií. IP digitálne kamerové systémy, ponúkajúce rozsiahlejšiu funkcionalitu, postupne nahrádzajú analógové systémy a stávajú sa novým štandardom pre zabezpečovacie a dohľadové aplikácie.

IP kamerové systémy

IP kamerové systémy predstavujú moderné riešenie pre dohľad a zabezpečenie, ktoré využíva digitálnu technológiu na prenos obrazu a zvuku cez internetové alebo lokálne siete. Tieto systémy, ktoré sa začali objavovať v deväťdesiatych rokoch 20. storočia, pôvodne narážali na vysoké náklady a obmedzenú popularitu. S príchodom 21. storočia a expanziou internetu spolu s rastom vysokorýchlostných pripojení však IP kamery rýchlo získali na dostupnosti a popularite, čomu pomohlo aj zníženie výrobných nákladov a pokrok v oblasti technológií.

Dnešné IP kamerové systémy sú vysoko sofistikované a prinášajú množstvo výhod, vrátane možnosti záznamu vo vysokom rozlíšení, rozsiahlych zorných uhlov, diaľkového ovládania, pokročilej detekcie pohybu a ďalších inteligentných funkcií. Oproti tradičným analógovým systémom ponúkajú lepšiu obrazovú kvalitu, väčšiu flexibilitu v nastavení a integrácii, jednoduchú rozšíriteľnosť a pripojenie k sieti, čo umožňuje diaľkový prístup z akéhokoľvek miesta.

V súčasnej dobe nájdu IP kamerové systémy uplatnenie nielen v komerčných a priemyselných objektoch, ale stále častejšie aj v domácnostiach. Vďaka svojej vysokej adaptabilite, rozmanitým funkciám a možnosti integrácie s ďalšími inteligentnými systémami poskytujú IP kamery efektívne riešenie pre komplexné monitorovanie a zabezpečenie, či už na sledovanie vonkajších priestorov, ako aj na dohľad nad interiérmi. To robí IP kamerové systémy ideálnou voľbou pre zaistenie bezpečnosti a monitorovania v širokom spektre aplikácií.

Odporúčané produkty8