Kamerový systém pro rodinný dům paní Barbory

Majitelka požadovala instalaci kamerového systému pro nově postavený moderní rodinný dům (cca 200m2) s garáží a plochou střechou. Byla kladená důraz na kamery s vysokým rozlišením a IP technologií, které umožňují vzdálené sledování a upozorňování, a zároveň by měly být kompatibilní se systémem LOXONE, který bude celý dům řídit. Požadvek na uchovávní záznamu 14 dnů.

Výzvy

  • Zajištění kompletního pokrytí všech klíčových vstupů a oblastí kolem domu a garáže.
  • Integrace systému do estetiky moderního domu bez narušení vzhledu.

Řešení

Umístění kamer: Na základě poskytnutých podkladů byl sestaven základní plán rozmístění kamer, který zahrnoval všechny vstupy, přístupy na zahradu, parkovací místa a poskytoval také celkový přehled o monitorovaných oblastech.

Rozvody a příprava: V průběhu elektroinstalace byla vybudována infrastruktura pro umístění jednotlivých kamer. Jejich pozice byly pečlivě vybrány tak, aby byly respektovány možnosti montáže a zároveň poskytovaly optimální výhled na monitorované oblasti. Po dokončení hrubé instalace byly v předurčených místech připraveny UTP kabely s přibližně 50 cm rezervou (s ohledem na zateplení) vyvedené ze stěn. Všechny kabely byly vedeny do technické místnosti, kde bylo plánováno umístění technologického RACKu. Na přání zákaznice byly nataženy ještě další kabely jako příprava pro kamery na zahradní domek, které slouží jako rezerva a budou využity v budoucnu.

Instalace exteriér:

Na stavbu se vracíme až v okamžik, kdy se dělalo zateplení pláště budovy, abychom udělali přípravu pro montáž kamer. Pro tento krok je do zateplení umístěna montážní deska do zateplení, která dobře poslouží pro upevnění kamery na finální plašť budovy.

Po další odmlce, kdy byl dokončen plašť budovy dochází na samotnou instalaci bezpečnostních kamer. Zde byl vzhledem k designu zvolen typ IP kamery PRD38 s kabelovým boxem.

Tímto krokem byly kamery nasintalovány a podařilo se zachovat diskrétní design a umístění, aby nebyla narušena koncepce celé budovy. Zárověň byla pokryta hlavní místa.

Instalace interiér:

V technické místnosti byl připraven RACK s policí pro umístění rekordéru, zásuvkou a internetovou přípojkou. Vzheldem k výběru rekordéru s integrovaným POE switchem stačilo na kabely nakrimpovat konektory RJ45 a zapojit je do rekordéru, který zajistil napájení kamer a přenos obrazových dat. Z racku k TV v obývacím pokoji také vede HDMI kabel, aby bylo možné kamery sledovat i na TV.

Konfigurace:

Systém byl konfigurován tak, aby zaznamenával pohyb osob a vozidel, a při detekci někoho na zahradě odesílal majitelce push notifikace do aplikace. Díky tomu má majitelka neustálý přehled v mobilu díky aplikaci Bitvision a v PC díky iVMS320 o dění okolo domu odkudkoliv a je okamžitě informována o jakémkoliv podezřelém chování.

Použité komponenty:

Výsledky:

  • Významné zvýšení pocitu bezpečí u obyvatel domu.
  • Úspěšné odrazení potenciálních zlodějů díky viditelným kamerám.
  • Snadná správa a monitorování systému prostřednictvím mobilní aplikace odkudkoli.
  • Obrazi z kamer lze integorvat do LOXONE systému například pro případ alarmu nebo místo zvonku, kdy se obraz kamery zobrazuje v LOXONE aplikaci.

Závěr:

  • Díky přípravě rozvodů byla celá instalace 5 kamer a NVR vč. konfigurace hotová během cca 4 hodin.
  • Vzhledem k tomu, že systém byl napájen zálohovanou energií ze solární elektrárny, nebylo zapotřebí využívat dodatečný záložní zdroj pro kamerový systém.
  • Kamerový systém se stal neocenitelným nástrojem pro zajištění bezpečnosti rodinného domu.
  • Plány na rozšíření systému o další kamery pro lepší pokrytí pozemku.